Spesialtransport

Klepp Spesialtransport AS ble etablert som transportfirma i 1984, da som Sjur Lode. I 1998 ble firmaet omgjort til aksjeselskap og omdøpt til Klepp Spesialtransport AS. Sjur og Norodd Lode står fremdeles som firmaets eiere.

Klepp Spesialtransport holder til på Klepp i Rogaland, og vi er 12 fast ansatte sjåfører der alle utfører transportoppdrag, vedlikehold og reparasjoner.

Klepp Spesialtransport disponerer 14 biler, herav fire kranbiler, en Liebherr LTM 1250-5.

Transportfirmaet tar på seg alle typer godstransport fra gravemaskiner til takstoler, tungtransport, flytting av hus, vindmøllekomponenter og oljerelatert utstyr.

Vårt tilbud er totalløsninger der oppdragene alltid blir utført til avtalt tid. Med totalløsning mener vi besiktigelse, realitetsvurdering, lasting, transportering og lossing.

Vi har en utstyrspark og en organisasjon som gjør oss svært fleksible. Ved hjelp av spesialutstyr og eget verksted kan vi raskt tilpasse utstyret til nye oppdrag – enten det er å flytte et privathus eller store oljekomponenter.

Kontakt oss

Telefon: 51 42 51 55
E-post: post@kleppspesial.no


Adresse:
Borevegen 5, 4352 Kleppe

Om oss

Transportfirmaet tar på seg alle typer godstransport fra gravemaskiner til takstoler, tungtransport, flytting av hus, vindmøllekomponenter og oljerelatert utstyr.